top of page
vilanski.jpg

פרויקט רמת הדר החדשה

פרויקטים שהסתיימו / פרויקט רמת הדר החדשה 

השאירו פרטים
ונציג מטעמנו ייצור עמכם קשר

בין רח' המדרגות לבין רח' האשל הוד השרון

פרויקט רמת הדר הינו מתחם תכנוני הכולל את חלקות 9, 26  ו-27  (לפני פרצלציה*) בגוש 6445 בשטח כולל של כ- 50 דונם הממוקם בין רח' המדרגות לבין רח' האשל בהוד השרון .

החברה הכלכלית לפיתוח השרון בע"מ רכשה חלקים מהקרקע עבור מנהליה ועבור קבוצת רוכשים אשר רכשו קרקע חקלאית  והגישה תכנית בניין עיר הידועה כתכנית הר/18/485.

הפרויקט תוכנן כשכונת מגורים יוקרתית בת כ-100 קוטג'ים שנבנו על מגרשים בגדלים שונים החל במגרשים בני 500 מ"ר ועד מגרשים בני 900 מ"ר לבתי מגורים דו- משפחתיים.

תהליך הגשת תכנית בניין עיר (מפורטת) הר/18/485 (להלן: "התוכנית") היה מורכב וחייב הכנת תכניות צל למס' מתחמים נוספים באזור, לתכנית שהוגשה הוגשו התנגדויות רבות, לרבות התנגדות מהנדס של עיריית הוד השרון וכן התנגדויות של  עשרות מדיירי הסביבה שהתנגדו לתכנית מחשש כי פיתוח האזור יפגע בערך נכסיהם, אשר נדחו ברובן והתכנית אושרה.

החברה הכלכלית לפיתוח השרון בע"מ, הצליחה בסופו של יום, בשקדנותה הרבה, להביא את תכנון הפרויקט לידי גמר מוצלח, התכנית קיבלה תוקף ובמסגרת שירותיה המקצועיים לבעלי הזכויות טיפלה החברה הכלכלית גם בהנפקת שומות השבחה בגין אישור התכנית לרבות ייצוג הבעלים בפני שמאי מוסכם לקביעת גובה היטל ההשבחה החל על המתחם התכנוני.

הקוטג'ים הדו משפחתיים  ו/או הבתים הפרטיים שנבנו על מגרשים דו משפחתיים הינם מושקעים ביותר, חלקם עם ברכות שחיה בחצרות, הפיתוח הסביבתי איכותי, הקרקעות הושבחו וערך הנכסים באזור עלה משמעותית.

  • מפת הגעה

  • תשריט תכנית הר/18/484  

  • גלריית תמונות

  • תכניות נחל קנה 1

התכניות והמסמכים המצורפים הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את החברה הכלכלית .

ט.ל.ח

bottom of page