top of page

פרויקט רחוב הגנים

פרויקטים שהסתיימו / פרויקט רחוב הגנים 

השאירו פרטים
ונציג מטעמנו ייצור עמכם קשר

רחוב הגנים במערב הוד השרון

במערב היפה של הוד השרון, בין מתחם עפרון לבין רחוב הגנים השומר עדיין על אופיו החקלאי, נותרה רצועת קרקע צרה וארוכה אשר התכניות הקיימות פסחו עליה. בעל הקרקע, חקלאי ותיק באזור, פנה לחברה הכלכלית וביקש לקדם עבורו את התכנון. החברה רכשה מידיו כשליש מהזכויות בשטח ומכרה אותם ל – 24 בעלים שונים.על השטח הזה יזמה החברה הקמת שכונת מגורים ההולמת את אופי הסביבה ומתאימה לדרישות התכנון המעודכנות, כפי שבאו לידי ביטוי בתכנית המתאר הארצית תמ"א 35. בהתאם לתוכנית תוכננו מבנים מדורגים ובנינים אשר רוב הדירות בהם הם דירות גן ודירות גג.לאחר שאושרה התכנית המשיכה החברה ללוות את הבעלים והרוכשים.בין הבעלים המקורי לבין קבלן ידוע נחתם הסכם להקמת דירות מגורים לשביעות רצון שני הצדדים.24 רוכשי המגרשים הפרטיים קיבלו כל אחד את חלקו על פי הסכם השיתוף והם נערכים לבניה. הרווח בעסקה זו היה מצוין לכולם.

  התכניות והמסמכים המצורפים הינם להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החברה הכלכלית .

ט.ל.ח

bottom of page