top of page

פרויקט הגיבור

פרויקטים שהסתיימו / פרויקט הגיבור 

השאירו פרטים
ונציג מטעמנו ייצור עמכם קשר

רחוב הגיבור 6 - הוד השרון

החב' כלכלית לפיתוח השרון בע"מ, מייצגת בעלים אשר רכשו זכויות במקרקעין הידועים כחלק מחלקות 537 ו-538 בגוש 6456 שמיקומם בדרך רמתיים, פינת רח' הגיבור בהוד השרון.

בהתאם להוראות הסכם שיתוף מקרקעין שנערך ונחתם בין כלל בעלי הזכויות בחלקה מונה משרד אדריכלים בני נדלסטיצ'ר על הכנת תכניות מפורטות לבניין המגורים אשר ייבנה על החלקה החדשה.

 

החב' הכלכלית סיימה את הטיפול בקידום התכנון עם אישור התכנית המפורטת למתן תוקף, והיא ממשיכה ללוות את בעלי הזכויות בקידום זכויותיהם בחלקה על מנת לאפשר מימוש מהיר ומקסום של זכויותיהם במגרש.

 

מיקומו של המגרש, בקרבה לספורטן, לספורטק הוד השרון, לקניון מרגליות השרון ולפארק ארבע עונות, וכן בקרבה לקריית חינוך גדולה הכוללת את כל מוסדות החינוך החל מגני ילדים וכלה בבית חינוך תיכון, וכן תחבורה נוחה ושירותים עירוניים ומסחריים מבטיח את נגישותו ואת האטרקטיביות של הפרויקט.בהתאם לתמהיל ולתכנון המוצע ייבנו במגרש 38 דירות בנות 5 חדרים וכן ייבנו 3 דירות גג.החב' הכלכלית פועלת בימים אלה בתיאום עם בעלי הזכויות, ובתאום עם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לקידום ההליך התכנוני, על פי סדר זמנים אשר יבטיח בנייה מהירה של בניין המגורים

  התכניות והמסמכים המצורפים הינם להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החברה הכלכלית .

ט.ל.ח

bottom of page