top of page
hatalmid.jpg

פרויקט התלמיד

פרויקטים בתהליך / פרויקט התלמיד 

השאירו פרטים
ונציג מטעמנו ייצור עמכם קשר

בסמוך לרח' התלמיד, ורחוב בן גמלא בהוד השרון

 

פרויקט התלמיד הינו מתחם תכנוני החל על מגרשים ברח' התלמיד ורח' בן גמלא בהוד השרון, והמיועד בין השאר לבניית מוסדות ציבור, ומכאן שמו.

הפרויקט נכלל בתכנית בניין עיר הר/במ/600 המייעדת את המתחם לבנייה רוויה לפי צפיפות של 16 יח"ד לכל דונם נטו , וחלים עליו הוראות תכנית משנה למתחם 19 ( הכולל את התכניות לאורך ציר דרך עד רח' התלמיד בצפון ורח' בן גמלא בדרום.

בהתאם להוראות תכנית הר/1200, שד' הנשיאים המתחילים במרכז מגדיאל ( עד מתחם 200 ) יתחברו לכביש 40 בצומת רח' התלמיד, ובהתאם יזמה החברה הכלכלית את קידומה של תכנית מקוונת 423-0447565 ( ובמספרה הקודם  הר/40/19/1000 ) הכוללת  בין השאר את המגרשים בחלק הצפוני של רח' התלמיד. ואולם, תכנית זו לא קודמה, בין השאר, עקב דרישת הועדה המקומית לקדם את תכנית בניין עיר באמצעות יועצים מטעמה.

פרויקט התלמיד ממוקם בלב הוד השרון, כאשר המקרקעין ממזרח לרח' בן גמלא, שייכים למנהל מקרקעי ישראל אשר קידם לאחרונה את הפקדת תכנית הר/50/19/1000 ( להלן : "תכנית התפר") החב' הכלכלית הגישה התנגדות בדרישה להקצאת זכויות נוספות.

פרויקט התלמיד המתוכנן יכלול מגורים בלבד, שטח החלקה : 2,757 מתוכם מייצגת החברה הכלכלית במסגרת הסכם שיתוף בעלי זכויות בשטח של : 1,757 מ"ר , עבור בעלים צד ג' במקרקעין, ומקדמת  עבורם את אישור התכנית.

החברה הכלכלית תעביר מעת לעת עדכונים  באתר החברה ובעלי הזכויות מתבקשים לעקוב אחר קידום התכנית המפורטת שמספרה :  423-0740472  באתר החברה.

התכניות והמסמכים המצורפים הינם להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החברה הכלכלית

מפת הגעה/חלק צפוני של תכנית הר/ גלריה/ פינוי בית הבד/ פרוטוקולים והחלטות ביניים/ התנגדות לתכנית התפר

ט.ל.ח

bottom of page