top of page

Vilensky Project 

Marketing / Vilensky projects 

Leave your details and our representative will contact you

רח' הלוטם בשכונת הגנים

 

החברה הכלכלית רכשה קרקע ברחוב הלוטם בשכונת הגנים. הקרקע הייתה מיועדת ל-14 דירות, לקוטג'ים על מגרשים של 250 מ"ר כל אחד ולבניין מדורג.

תנאי השטח חייבו בניה מורכבת הכוללת זיקת מעבר של חלק מהדיירים בחצרות גובלים.

החברה הכלכלית ארגנה את 14 הרוכשים לבניה מיידית בשטח וכל היחידות הוקמו לתפארת בפרק זמן קצר. הפיתוח הנאה והעובדה שבסמוך להשלמת הבניה הפרטית הוקם בשכנות גם בית ספר, הפכו את רחוב הלוטם לאתר מגורים מוצלח נוסף של החברה

bottom of page